Nieuws

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN KINDERGARTEN INDOOR

Er is ons zojuist bericht dat we niet tot 04.00 uur wintertijd door mogen gaan morgen. Dit betekent dat we genoodzaakt zijn het gehele programma een uur te vervroegen, wat een nieuwe openingstijd van 21.00 uur betekent. En een, naar onze mening kneuterige, eindtijd van 03.00 uur wintertijd… 

Het spijt ons zeer om deze aanpassing te moeten doorvoeren en te moeten mededelen. Zeker nu dit zo plots en zo kort voor het evenement aan ons bekend is gemaakt. Er was ons toegezegd dat 05.00 uur zomertijd en dus 04.00 wintertijd geen probleem zou zijn.

De timetable komt er nu uit te zien zoals de foto hiernaast.